《Long Time No See Softhard Hong Kong Coliseum 2006》3DVD 軟硬天師

  • 減價中
  • 定價 $250.00


曲目:

Disc 1
01. 老人院
02. 軟硬
03. Fantastic
04. Long Time No See
05. For You
06. 妳的生活
07. 流行曲
08. 川保久齡大戰山本耀司
09. 男子組
10. 強 (郭富城 + 軟硬)
11. 對你愛不完 (郭富城 + 軟硬)
Disc 2
01. 失蹤少女
02. 你要唔要我
03. 喂! 細路
04. 只因喜歡你
05. 最佳拍擋
06. 最佳損友
07. Imagine
08. 好兄弟
09. 點解要大家笠
10. 叱吒勁歌金曲
11. 廣播道Fans殺人事件
12. 老人院
13. Encore
14. Long Time No See
15. 好兄弟
Disc 3
01. His Live
02. Guests: 黎明 / 張學友 / 古巨基 / 黃貫中&恭碩良 / 陳奕迅 / 楊千嬅 / 草蜢
03. Softhard Wardrode